Opłata mocowa

Opłata mocowa od początku 2021 r. będzie nową pozycją w rachunku za energię elektryczną.