Strona główna » Opłata mocowa

Opłata mocowa

Opłata mocowa

Opłata mocowa od początku 2021 r. będzie nową pozycją w rachunku za energię elektryczną.
Wraz z coroczną podwyżką taryf (wynoszącą średnio 3,5% w 2021, której tutaj nie uwzględniono), podniesie sumę miesięcznych rachunków.  Dla większości gospodarstw domowych podwyżka z tytułu opłaty mocowej będzie wynosić ponad 10 zł miesięcznie. W przybliżeniu rocznym kształtując się jako 13 rachunek za prąd. 
 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wysokość opłaty mocowej w ostatnim przewidzianym prawem terminie. Zwłoka wynika -jak nie trudno się domyśleć- z faktu, iż nie jest to dobra informacja dla Polaków w dobie kryzysu. URE poinformował, że w przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Poziom opłaty mocowej (wartości miesięczne) wyniesie:
dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;
dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;
dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;
dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.
Dla pozostałych grup odbiorców w przyszłym roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7.00 do 21.00) i wyniesie 0,0762 zł/kWh. 

PRZYKŁADY
 
1) Uwzględniając, że średnie zużycie prądu 3-4-osobowej rodziny w Polsce wynosi 2600-5500 kWh rocznie, dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych, rachunek za prąd w każdym miesiącu automatycznie pójdzie w górę o 10,46 zł.
2) Osoby żyjące samotnie mogą rocznie zmieścić się w zużyciu ok. 700-800 kWh, oznacza to zatem dodatkową opłatę do miesięcznego rachunku wynoszącą 4,48 zł.
3) Dwuosobowe gospodarstwo średnio zużywa w okolicach 2000-2500 kWh/rok.  Miesięczna podwyżka do rachunku za energię elektryczną dla pary wyniesie więc 7,47 zł.
4) W przypadku firmy (nie należącej do grupy odbiorców indywidualnych -gospodarstwa domowe; taryfa G) opłata jest wprost proporcjonalna do wielkości zużycia i wyniesie 0,0762 zł/kWh.
Dla przykładowych rocznych zużyć dodatkowa opłata mocowa wyniesie:
– 5 000 kWh/rok:            381 zł/rok,
– 8 000 kWh/rok:            609,6 zł/rok,
– 15 000 kWh/rok:          1143 zł/rok,
– 30 000 kWh/rok:          2286 zł/rok.
 
PO CO TA OPŁATA?
Za sprawą opłaty mocowej każdy z nas składać się będzie na rynek mocy. Czym on jest? Dlaczego mamy płacić ukryty podatek od nieprodukowanego prądu? 
W założeniu ma być to mechanizm, zapewniający bezpieczeństwo dostaw energii. W uproszczeniu chodzi po prostu o to, by nie doszło do sytuacji, że zabraknie nam energii. Dlatego z tych pieniędzy producenci mają być opłacani za gotowość dostaw, by w systemie były wystarczające zasoby mocy. 
 
Czy jest to efektywny mechanizm? Czy ma wymierny wpływ na obecny system energetyczny i sytuację na rynku energii?
Czy jest to jedynie ukrycie podwyżki prądu?
Pewne jest jednak to, że od stycznia 2021 roku opłaty za energię elektryczną wzrastają!
 
CZY OPŁTA MOCOWA DOTYCZY POSIADACZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH (PROSUMENTÓW)?
Jak już wspominaliśmy, opłata mocowa będzie naliczana od ilości energii pobranej z sieci w określonych godzinach szczytu. A zatem, jeśli jako Prosumenci będziecie pokrywać swoje zapotrzebowanie na prąd z własnego źródła energii (np. z paneli fotowoltaicznych) opłata mocowa nie będzie Was dotyczyć wcale (w przypadku całkowitego zaspokojenia popytu na prąd) lub w ograniczonym stopniu (w przypadku częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię). 

na podstawie: money.pl