Strona główna » Ulga termomodernizacyjna, czyli dodatkowa możliwość zwrotu

Ulga termomodernizacyjna, czyli dodatkowa możliwość zwrotu

Sprawdź jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego! Wyjaśniamy kto i jak może uzyskać zwrot.

Odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługują od początku 2019 roku. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18 i 32 proc., stosujący jednolitą stawkę 19 proc., a także ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Polega to na tym, że od podstawy obliczenia podatku odlicza się poniesione wydatki. Ich katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Lista obejmuje też ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługę montażu instalacji fotowoltaicznej.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?
 
Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Chodzi o budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość (wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni domu. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.
Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.
 
Ile można odliczyć?
 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Nie dotyczy to jednego przedsięwzięcia, ale wszystkich realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur. Liczy się kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony.

Uwzględniamy dotacje, kredyty?
 
Nie ma możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł. To oznacza, że jeśli ktoś wziął dotację na instalację fotowoltaiczną, na przykład z programu „Mój Prąd”, kwotę do odliczenia od podatku pomniejsza o tę dotację. Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik. Wydatki te liczą się też, gdy instalacja fotowoltaiczna został sfinansowana pożyczką czy kredytem, spłacanym przez podatnika. Można odliczyć całość wydatków, które zostały zapłacone, nie ma znaczenia wysokość spłaconego kredytu, z którego sfinansowano instalację.

Kiedy nie skorzystasz z ulgi termomodernizacyjnej?
 
Jeżeli ktoś nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z odliczenia. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych, nie obejmuje domów w budowie.

Przykład odliczenia od podatku dochodowego.
 
Właściciel domu jednorodzinnego wydał w 2020 roku na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 27 tys. zł. Złożył też wniosek o dotację z programu „Mój Prąd”, ponieważ inwestycję zakończył po 23 lipca 2019 r. W ten sposób dostał zwrot części kosztów – 5 tys. zł. Rzeczywisty wydatek właściciela domu z instalacją fotowoltaiczną wynosi więc 22 tys. zł. Tyle może odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli płaci podatek w wysokości 18 proc. to zaoszczędzi w wyniku ulgi termomodernizacyjnej 4 tys. zł. Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-0.

Na podstawie: wysokienapiecie.pl